Jos haluat mennä nopeasti – mene yksin. Jos haluat mennä kauas – mene yhdessä.

Ymmärtämättömyys voi aiheuttaa paljon hallaa ympärillemme, vaikka emme sitä haluaisi.

Suurin osa ihmisten välisistä ongelmista ja konflikteista johtuu siitä, että väärinymmärrämme toistemme sanoja ja tekoja. Pohjimmiltaan ihminen on hyvä ja läheisilleen parasta haluava olento, joka yrittää useimmiten tarkoittaa sanomisillaan ja tekemisillään hyvää. Hän ei kuitenkaan osaa välttämättä aina pukea sanojaan sellaiseen muotoon, että viesti välittyisi halutulla tavalla toiselle osapuolelle.

Tämä johtaa helposti väärinymmärrykseen. Tarkoitusperäni voivat olla hyvät, mutta ystäväni ymmärtää minut väärin. Tällöin joudun selittelemään sanomisiani, joilla en todellakaan tarkoittanut sitä, miten ystäväni ne ymmärsi. Nyt olen keskellä konfliktia, jossa minun ja ystäväni välillä vallitsee väärinymmärryksen ja epävarmuuden tila, ja joudun ratkaisemaan tämän konfliktin, jotta voin jatkaa levollisin mielin eteenpäin.

Miten tällaisia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä ja ratkaista?

Peliin astuu tunneäly. Tässä tekstissä kirjoitamme yhdestä tunneälyn ulottuvuudesta, toisen ymmärtämisestä.

Tunneäly tarkoittaa tässä kontekstissa yksinkertaisimmillaan sitä, että pystyn menemään kuvaannollisesti ystäväni housuihin ja näkemään tilanteen hänen näkökulmastaan. Ymmärrän hänen mielentilaansa, ajatuksiaan ja tarkoitusperiään, vaikka konkreettinen viesti tai teko olisi ristiriidassa hänen tavoitteensa kanssa. Pystyn siis mukauttamaan itseni ystäväni tilanteeseen ja näin näkemään syvemmälle yksittäisen lauseen tai teon taakse.

Tunneälykkään ja tunneälyttömän yksilön kohtaaminen voi olla haasteellinen tilanne. Tunneälykäs yksilö havaitsee, että toinen on tunneälytön, mutta tunneälyttömällä ei ole havaintoakaan tilanteen fundamenteista. Etenkin tunneälykkäälle ihmiselle tällaiset tilanteet voivat olla energiasyöppöjä, kun hän kokee, ettei tule ymmärretyksi haluamallaan tavalla, ei vaikka mitä tekisi ja sanoisi.

Tunneälyä ei ole kaikilla. Joillakin ihmisillä sitä on luonnostaan, toiset taas ovat itseoppineet. Kuten kaikki taidot, myös tunneäly on siis opittavissa oleva asia.

Tunneälyn oppiminen alkaa omien ajatusten ja tunteiden huomioinnista ja analysoinnista.

Miksi tämä ajatus herättää tällaisen tunteen? Miksi tämä tunne ohjaa minua tekemään näin? Kannattaako näin kuitenkaan tehdä, vai olisiko tässä tilanteessa järkevämpää toimia toisin?

Tunneälyn opettelu johtaa sinut säätelemään tunteista aiheutuvia toimintoja. Pystyt tunnistamaan esiin nousevia tunteita ja käsittelemään niitä. Pystyt käyttäytymään tilanteen vaatimalla tavalla, etkä ole enää tunteiden vietävänä.

Nykypäivän supervoima

Tunneälykkäille ihmisille on tarvetta ja kysyntää tässä maailmassa. Tunneäly on yhä arvostetumpi taito – niin töissä kuin kaveripiireissä. Tunneälykkään ihmisen kanssa on helppo toimia ja vaivaton olla. Siinä missä tunneälyttömän ihmisen kanssa toimiessa voi tuntua, että kestää tavattomaan pitkään, jotta päästään samalle aaltopituudelle, niin tunneälykkään ihmisen kanssa yhteisen sävelen löytäminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa.

Joka puolella tulokset tehdään yhä useammin tiimeissä. Tiimien voimaan pätee sananlasku: Jos haluat mennä nopeasti – mene yksin. Jos haluat mennä kauas – mene yhdessä.

Toimivan tiimin yksi keskeinen tekijä on tunneäly. Tunneälykkäät yksilöt muodostavat yhteen hiileen puhaltavan ja tehokkaasti toimivan tiimin, jossa asioista osataan keskustella rakentavasti, väärinymmärryksiltä säästytään ja yhteisymmärrys löytyy helposti.

Tunneälytön yhteisö taas rapauttaa itse itseään, sillä siellä aikaa ja vaivaa kuluu turhaan väärinymmärrysten selvittämiseen ja konfliktien ratkomiseen. Tunneälyn voidaan siis sanoa olevan yhteistyön alpha ja omega. Alku ja loppu.

Jaa postaus:
Kategoriat: Artikkelit

Scroll Up